Strona startowa
Rośliny Doniczkowe-Pielęgnacja
PRZESADZANIE ROŚLIN DONICZKOWYCH
PODLEWANIE ROŚLIN DONICZKOWYCH
NAWOŻENIE ROŚLIN DONICZKOWYCH
PIELĘGNACJA ROŚLIN DONICZKOWYCH
SZKODNIKI:
RODO Klauzula informacyjna dla klientów
 

RODO Klauzula informacyjna dla klientów

Klauzula informacyjna dla klientów

Treść klauzuli

Sposób wprowadzenia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującego od 25 maja 2018 r. - RODO, informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbigniew Laskowski "RÓŻA", 15-007 Białystok, ul. Warszawska 59,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

Możemy przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe, takie jak:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) adres miejsca siedziby lub zamieszkania,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) numer NIP lub PESEL,

2a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

•             operatorzy pocztowi, przewoźnicy,

·                    partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych ),

·                    biuro rachunkowe,

·                     kancelaria prawna,

·                     firmy windykacyjne;

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), t. j. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;

5) ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do ich przenoszenia;

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

·         w ofercie do klienta

·         w umowie w postaci stopki

·         w postaci stopki na fakturze

·         w stopce maila do tej osoby


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=